Tímto Vám poskytuji informace o tom, že zpracovávám Vaše osobní údaje.

Osobní údaje získávám a zpracovávám jen v nezbytném rozsahu proto, abych Vám mohla poskytovat a nabízet kvalitní fotografické služby. Při jejich zpracování dodržuji zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádím podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je:

Hana Brožková, fotografka IČ: 87208661, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 2
(Č.j.: MCP2/050859/2013/OZ-REG/se sídlem: Šafaříkova 205/20, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, datum vzniku: 19.11.2008

3. Vaše údaje zpracovávám z důvodu: Poskytování fotografických služeb.

4. Veškeré osobní údaje zpracovávám za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv.

5. Jestliže jste mi udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

6. Mé oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: poskytnutí Vámi objednaných fotografických služeb.

7. Osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. 

8. Je Vaším právem se na mě kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se mnou zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abych omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Mnou zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.