Hana Brožková, fotografka IČ: 87208661, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 2
(Č.j.: MCP2/050859/2013/OZ-REG/se sídlem: Šafaříkova 205/20, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, datum vzniku: 19.11.2008

Objednání

 • Termín, čas a druh fotografických služeb si můžete domluvit prostřednictvím emailu foto@brozkova.cz
 • Potvrzením objednávky fotografických služeb přijímá zákazník tyto obchodní podmínky a zároveň prohlašuje, že se seznámil s autorovým fotografickým stylem.

Platba a storno podmínky

 • Cena bude účtována dle aktuálního ceníku platného ke dni přijetí objednávky.
 • Cena je splatná v den focení, nebude-li dohodnuto jinak.
 • U platby převodem na fakturu nejsou poskytnuty finální fotografie do doby, kdy je fakturovaná částka připsána na účet fotografa.
 • Pokud se klient nemůže na domluvený termín focení z jakého koli důvodu dostavit je nutné tuto informaci oznámit neprodleně.
  V případě zájmu o náhradní termín, bude zákazníkovi nabídnut nejbližší možný volný termín.

Fotografování

 • Fotografické služby se liší především druhem, místem a délkou focení dle vybrané služby.
 • Na veškerá focení je třeba dostavit se ve smluveném termínu v domluvený čas.
 • Dobu, o kterou se zákazník opozdní, nelze bez dohody s fotografem nahrazovat.
 • Klient bere na vědomí, že v případě jeho opoždění nemusí dojít k nafocení všech fotek dle vybraného balíčku nebo předem dohodnutého počtu.
 • Nepodaří-li se nafotit dostatek kvalitních fotografií z důvodu nespolupráce klienta (neposedná dítka atd.), není to důvodem ke snížení sjednané odměny.
 • Po celou dobu fotografování zodpovídají za děti pouze jejich zákonní zástupci a vždy u focení musí být zákonný zástupce přítomen, nebude-li dohodnuto jinak.

Dodání fotografií

 • Termín dodání fotografií (internetová zaheslovaná galerie) 14 pracovních dnů od termínu fotografování
 • Pokud je v dohodnutých fotografických službách zahrnuta i fotokniha, pak je dodána do 40 pracovních dnů od vyplnění formuláře pro výběr fotografií
 • Hotové fotografie je možné si stáhnout po dobu 3 měsíců. Následně budou fotky z uložiště odstraněny. Fotograf upozorňuje klienta, že archivuje retušované fotografie maximálně 6 měsíců od předání zakázky.
 • V případě nemoci, dovolené a jiných provozních potíží může být lhůta dodání úměrně prodloužena. V případě vzniku této situace bude klient informován.
 • Neupravené fotografie nelze poskytnout.

Užití fotografií

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Fotograf má právo využít fotografie pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě, atd.), v případně nesouhlasu se zveřejněním fotografií je třeba oznámit to písemně na email foto@brozkova.cz.